PageRank na Wikipedie, wikipedia o page rank google detailně

Google PageRank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek, navržený Larry Pagem a Sergeyem Brinem, tvořící základ vyhledávače Google. (Jméno algoritmu je přeložitelné jako "hodnocení stránky" nebo též "Pageovo ohodnocení". Podle vyjádření společnosti Google byl algoritmus pojmenován právě po Pageovi.). Algoritmus využívá strukturu hypertextových odkazů jako vzájemné doporučování stránek, ne nepodobné hodnocení vědeckých prací podle počtu citací. Na rozdíl od sledování počtu citací ale dovádí tento princip ještě dál. Hodnocení stránky se nepočítá z prostého počtu odkazů, které na ni vedou, ale bere se v úvahu i hodnocení odkazujících stránek. Při výpočtu PageRanku se používá vektor zdroje ranku E. Kromě řešení problému "rank sinks" je to i mocný nástroj k hodnocení stránek z "různých perspektiv" – při použití upraveného vektoru E lze například označit vybranou množinu stránek za důležité pro uživatele, a hodnocení stránek ostatních bude určeno jejich relativním postavením v síti odkazů vůči těmto vybraným stránkám. Tímto způsobem je teoreticky možné vytvořit vyhledávač přizpůsobený pro konkrétního uživatele – stačí zvolit vektor E, který bude vysoko hodnotit třeba obsah složky jeho složky OBLÍBENÉ. Potom například dotaz -baterie- vrátí elektrotechnikovi stránky o elektrickém článku, zatímco fanouškovi vojenství informace o dělostřelbě. Vzhledem k výpočetní náročnosti přepočítávání PageRanku pro každého uživatele zvlášť se tento postup ovšem nepoužívá. Více také na wikipedia - free encyclopedia.