Klíčová slova, keywords

01.08.2017 09:00

Keywords, Key words aneb klíčová slova a jejich správná volba, je důležitý faktor ze strany vyhledávače i uživatele. Bez uvedení kvalitních a věcných klíčových slov nemůže vyhledávač stránku identifikovat a najít. Klíčová slova zvyšují zásadním způsobem pravděpodobnost nalezení stránky, zadá-li je uživatel do vyhledávače. Dobrý vyhledávač, hodnotí také hustotu hledaných slov, a tudíž výrazy nelze jen bezmyšlenkovitě opakovat. Volba správného klíčového slova, klíčových slov, zvyšuje pravděpodobnost nalezení vaší stránky konkrétním, potencionálním zákazníkem nebo návštěvníkem.